مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

امتیاز: 0.0

نام مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تلفن -
وب‌سایت http://research.aut.ac.ir
ایمیل -
زیست‌بوم مراکز رشد
حوزه‌ها
مکان‌ها تهران
فایل ضمیمه

توضیحات

مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر مرکزی است چند منظوره که براساس مصوبه مورخه 28/08/82 کمیته تخصصی فن آوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شده و هدف آن ارائه خدمات پشتیبانی جهت ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فن آوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبنی بر دانش و فن دارند.

رئوس اهدافی که مراکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه امیرکبیر برای دستیابی به آنها برنامه ریزی نموده و تلاش می نماید به شرح زیر است:

  • ترویج فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر فن آوری
  • تجاری سازی و ارتقاء فن آوری بومی، تولید و توسعه فن آوری
  • حمایت از کارآفرینان فن آور
  • جذب و حمایت متخصصین و مخترعین
  • جذب سرمایه گذاران
  • همکاری با سازمانهای بزرگ دولتی و خصوصی
  • ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی در حوزه مدیریت و توسعه فن آوری
  • همراهی و همراستایی با طرح های ملی و چشم انداز بیست

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است