مسلم خانی

امتیاز: 0.0

نام مسلم خانی
تلفن -
وب‌سایت -
ایمیل -
زیست‌بوم مشاوره مدیریت
حوزه‌ها
مکان‌ها تهران
فایل ضمیمه

توضیحات

مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده، مدرس سمينارهاوکارگاه های آموزشي مهارت هاي نوین مديريتي (كارآفريني سازماني؛ نظام پیشنهادات؛الگوهاوتکنیک های ایده پردازی خلاق؛مدیریت استعدادها؛فنون مذاکره؛اصول تصميم گيري؛اخلاق حرفه ای ؛مديريت جلسات و...)

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است