معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

امتیاز: 2.0

نام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
تلفن -
وب‌سایت http://www.isti.ir
ایمیل -
زیست‌بوم معاونت ها و وزارتخانه ها
حوزه‌ها
مکان‌ها تهران
فایل ضمیمه

توضیحات

اهداف:

  1. ارتقاي ‌اقتدار ملي، توليد ثروت و افزايش كيفيت زندگي مردم از طريق افزايش توانمنديهاي فناوري و نوآوري در كشور
  2. ارتقاي «نظام ملي نوآوري» و تكميل مؤلفه‌ها و حلقه‌هاي آن
  3. توسعه «اقتصاد دانش‌بنيان» از طريق هماهنگي و هم‌افزايي بين‌بخشي و بين دستگاهي
  4. ارتقاي ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهيل تبادلات بين بخش‌هاي عرضه و تقاضاي فناوري و نوآوري
  5. تجاري‌سازي دستاوردهاي فناوري و نوآوري  و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان
  6. توسعه فناوريهاي راهبردي و اولويت‌دار ملي مصرح در نقشه جامع علمي کشور
  7. اعتلاي ارتباطات بين‌المللي علمي، فناوري و نوآوري و توسعه ديپلماسي علمي و فناوري

 

وظايف اساسي:

1)       برنامه‌ريزي، هماهنگي بين بخشي و هم افزايي در «نظام ملي نوآوري» در جهت تحقق اقتصاد دانش بنيان

2)       هماهنگي و هم‌افزايي بين برنامه‌هاي توسعة کشور و سياستهاي كلان توسعة علم و فناوري كشور

3)       سياستگذاري و برنامه‌ريزي تامين منابع مالي در نظام علم، فناوري و نوآوري کشور

4)       هدفمندسازي، هدايت و توسعه پژوهشهاي کاربردي، تقاضا محور و مأموريت گرا و كمك به تجاري‌سازي نتايج آنها

5)       توسعه فناوري، تقويت فرآيند تجاري‌سازي و حمايت از موسسات و شرکتهاي دانش‌بنيان و شرکتهاي طراحي مهندسي

6)       حمايت از گسترش فعاليت تحقيق و توسعه در کشور و ارتقاي توان «مديريت فناوري» در شركتهاي دانش بنيان

7)       آينده نگاري و رصد فناوري، توسعه مراکز اطلاع رساني فناوري و ايجاد و ساماندهي فن‌بازارهاي عمومي و تخصصي

8)       حمايت از ايجاد و تقويت زيرساختهاي علمي، فناوري و نوآوري

9)       ارتقاي كارآفريني فناورانه و بهبود فضاي كسب و كار دانش‌بنيان و هدايت سرمايه‌هاي كشور جهت توليد كالاها و خدمات دانش‌بنيان

10)  توسعه سازوكارهاي سرمايه‌گذاري خطر‌پذير و تأمين مالي لازم در اقتصاد دانش ‌بنيان

11)  کمک به ارتقاء نظام مالكيت فكري و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوري و نوآوري

12)  کمک به ارتقاء فعاليت‌هاي رسانه‌اي و فرهنگ‌سازي در حوزه علم و فناوري

13)  حمايت از ايجاد و توانمندسازي تشكل‌هاي خصوصي در زمينه توليد و توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنيان

14)  انجام اقدامات لازم جهت توسعه اولويت‌هاي علم و فناوري نقشه جامع علمي كشور

15)  راهبري «ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي» و «كانون‌هاي هماهنگي دانش، صنعت و بازار»

16)  حمايت از نفوذ فناوري‌هاي برتر در صنايع موجود و راهبري اجراي «طرح‌هاي كلان فناوري و نوآوري» در محورهاي راهبردي و نيازهاي اصلي كشور

17)  تحريك تقاضا، بازارسازي و تضمين بازار براي توليدات داخلي و بازاريابي و صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنيان

18)  توسعه ديپلماسي علم و فناوري و ارتباطات بين‌المللي و توسعه سرمايه‌گذاري خارجي در طرحهاي دانش بنيان، هدايت سرمايه‌هاي انساني و مالي ايرانيان خارج از كشور و توسعه شبكه‌هاي بين‌المللي علم و فناوري به ويژه در جهان اسلام با هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذيربط

19)  رصد فرصت‌هاي بين‌المللي بمنظور توسعه فناوري به ويژه شناسايي و كسب فناوري‌هاي نوظهور با هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذيربط

20)  توسعه فرآيندهاي شناسايي، جذب و انتقال و انتشار فناوريها در کشور با همکاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط

نظرات

کاربر مهمان
معاونت علمی برای کارآفرینی دقیقا داره چی کار می کنه اصلا برنامه ای داره دانش بنیانش که اصلا استارتاپ رو نمی فهمن
کاربر مهمان
اگه دانش بنیان بشی خدمات خوبی دارن برای شرکتهای نوپا
کاربر مهمان
بعد از صد مرحله که دانش بنیان میشی اول بدبختیه که از این ها حمایت بگیری
کاربر مهمان
کار هیچ دانش بنیانی را خدا به صندوق نوآوریشون واگذار نکنه