موسسه آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی

امتیاز: 0.0

نام موسسه آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی
تلفن 021-66940748
وب‌سایت http://karafarini.itvhe.ac.ir
ایمیل -
زیست‌بوم نهاد های آموزشی, مشاوره مدیریت
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

به استناد سند چشم انداز بيست ساله ی توسعه، اقتصاد كشور تا سال 1404 بر دانش مبتني خواهد بود ، بنابراین؛ زيربناي آن فراورده های دانش بنيان است  که دانش­آموختگان دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور – بویژه دانش آموختگان آموزش دیده برپایه ی مهارت یابی، نه صرف آموزش های نظری- از مؤسّس های شرکت های دانش بنیان خواهندبود و تولیدهای نوین خویش را بر اساس نیازهای امروز بشر به بازار عرضه خواهندکرد. به همين دليل آموزش های كارآفريني گامی مؤثّر در ایجاد چرخه ی سالم از دانش تا تولید بسیار مؤثّر خواهند بود. در این راستا، مرکز کارآفرینی و توسعه ی کسب و کار مؤسسه ی آموزش عالی علمی- کاربردی برای ایجاد ارتباط بین کارآفرینان دوره های علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی و نیز بازار تأسیس شده است تا با اجرای بهنگام برنامه های مرتبط به وظیفه مندی های خویش بتواند در پیشبرد اهداف کلان سازمانی گامی مؤثّر بردارد.

مأموريت:

حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان بخش کشاورزی، و توسعه ی مشاغل دانش بنیان در بخش.

هدف ها:

-         توسعه و گسترش زمینه های دانش کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در مرکزهای آموزش و بخش کشاورزی،

-         بسترسازی و توسعه ی مشاغل دانش بنیان و فرصت های جدید شغلی توسط دانش آموختگان، بهره برداران و نخبگان بخش، و تجاری سازی دانش در راستای شکوفایی بخش کشاورزی.

وظایف مرکز:

-         بررسی و پایش وضعیّت کارآفرینی در بخش کشاورزی و حوزه های علمی-کاربردی و مهارتی و تنظیم پیش نویس برنامه ها­ی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت،

-         اجرای سیاست ها، راهبرد­ها و مصوّبه های کمیته ی کارآفرینی و دیگر مرجع های ذی ربط،

-         ابلاغ مصوّبه های کمیته و سایر مرجع های ذی ربط به مرکزهای آموزش،

-         برنامه ریزی برای ارایه ی خدمات آموزشي، پژوهشی، ترویجی و مشاوره یي در حوزه ی کارآفرینی مرتبط با بخش کشاورزی،

-         اتّخاذ تدبیرها و تمهیدهای لازم به منظور سامان دهی و ایجاد نظام های مشوّق برای ترغیب کارآفرینان در راستای بهبود کمّی و کیفی فراورده ها و کالاهای کشاورزی با توجّه به استانداردهای جهانی،

-         ایجاد شبکه ی همکاری های درون و برون سازماني به منظور افزايش بهره وري از طریق کارآفرینی از منابع موجود دولتي، خصوصی و... و نیز بهره مندی از مشاركت هاي حداکثری مردمی در چارچوب اتّحادیّه ها، تعاونی ها، شرکت ها و ... ،

-         مطالعه و پژوهش در حوزه ی کارآفرینی و نوآوری،

-         پایش، ارزیابی و ارزشیابی فرایند کارآفرینی، نوآوری و بهبود بهره وری از بعد کمّی و کیفی در سطح سیاست گذاری و اجرا در بخش،

-         شناسایی عوامل بازدارنده در حوزه ی کارآفرینی و نوآوری با رویکرد نوین علمی-کاربردی در بخش کشاورزی و تلاش به منظور رفع آن ها،

-         انجام اقدام ها و تمهیدهای مناسب به منظور پشتیبانی از کارآفرینی و کارآفرینان بخش،

-         همکاری و حمایت از نهادهای مرتبط با کارآفرینی و کارآفرینان نظیر: مراکز رشد و فناوری، شرکت های دانش بنیان و ... در بخش کشاورزی،

-         طرّاحی و استقرار سازوکارهای مناسب برای شناسایی و تشویق کارآفرینان برتر در بخش و برگزاری جشنواره های مرتبط.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است