موضوع آزاد

امتیاز: 0.0

نام موضوع آزاد
تلفن -
وب‌سایت http://www.mozooazad.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

موضوع آزاد یک پلتفرم Social journalism است که کاربران آن با اصول Social Networking می‌توانند نویسنده‌های مورد علاقه‌شان را دنبال کنند. کاربران موضوع آزاد می‌توانند به کمک ابزارهای موجود، خوراک محتوایی‌ای که دریافت می‌کنند را شخصی‌سازی کنند تا فقط مطالبی را ببینند که با سلیقه‌شان سازگار است. کاربران موضوع آزاد می‌توانند نویسنده ها، موضوعات، وبسایت ها و مجلات مورد علاقه خورد را دنبال کنند.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است