نوآوران خلاق پارسی

امتیاز: 0.0

نام نوآوران خلاق پارسی
تلفن -
وب‌سایت http://npkasb.ir/
ایمیل -
زیست‌بوم مراکز مشاوره کسب و کار
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

تلاش و مجاهدت عالمانه و هوشیارانه در جهت آموزش، ترویج و توسعه ی کارآفرینی بر مبنای یافته ها، الگوها و تجربیات علمی ایران و جهان و با هدف رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و توسعه متوازن و پایدار ایرانی – اسلامی، و همچنین بهبود سطح درآمد خانوارها و ارتقاء منزلت فردی و اجتماعی آحاد جامعه و مسلمانان سراسر جهان به واسطه بهره مندی از دانش، مهارت، استعدادهای فردی و منابع و موهبات الهی.

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است