نیوزویت

امتیاز: 0.0

نام نیوزویت
تلفن -
وب‌سایت http://newsvit.ir/
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

نیوزویت با پایش دائمی رسانه ها، خبرگزاری ها و روزنامه ها، اخبار مورد نظر شما را استخراج کرده و واحد روابط عمومی کمک میکند تا موضع رسانه ها نسبت به سازمان را تحلیل نماید.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است