همفکر

امتیاز: 0.0

نام همفکر
تلفن -
وب‌سایت http://hamfekr.net/
ایمیل -
زیست‌بوم شبکه سازی
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

همفکر یک رویداد هفتگی و فرصتی برای کارآفرینان، برنامه‌نویسان، طراحان و  سرمایه‌گذاران است که به شبکه‌سازی،‌ تبادل نظر و یادگیری از یکدیگر بپردازند.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است