هیات مدیره کارآمد

امتیاز: 0.0

نام هیات مدیره کارآمد
تلفن -
وب‌سایت https://goo.gl/AlRvJN
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 "کتاب حاضر در موضوع چگونگی ارتقای هیئت مدیره‌ها و تبدیل آنها به منابع ارزشی در سازمان‌ها نوشته شده است. مباحث این کتاب مبتنی بر تجربه جمعی از نویسندگان در شرکت‌هایی با هیئت مدیره‌های موفق به ویژه تجربه‌های اعضای کمیسیون «بلوریبون» در زمینه رهبری هیئت مدیره است که مطالبی چون، بررسی عملکرد اعضای هیئت مدیره در امر رهبری؛ ساختارها و نقش‌های رهبری در هیئت مدیره و نقش هیئت مدیره در بحران‌های مشارکت را شامل می‌شود."

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است