پوینده دهکده جهانی

امتیاز: 0.0

نام پوینده دهکده جهانی
تلفن -
وب‌سایت http://uveco.ir/
ایمیل -
زیست‌بوم نیروی انسانی
حوزه‌ها مشاوره مدیریت
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

پوینده دهکده جهانی، شما را در مراحل استخدام، نگهداشت، ارتقا و توسعه و همچنین مدیریت منابع انسانی کمک خواهد کرد.

پوینده دهکده جهانی تلاش دارد تا با استفاده از ابزارهای نوین به سازمانها کمک نماید تا همراه کارکنان خود، شرایط بهتر و موفقیتهای باز هم بیشتری را تجربه کنند. 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است