چطور

امتیاز: 2.5

نام چطور
تلفن -
وب‌سایت https://goo.gl/nTPvMG
ایمیل -
زیست‌بوم نهاد های آموزشی
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

مطالب آموزشی و آنلاین “چطور”  در راستای آشنایی افراد با مفاهیم مربوط به کسب و کار و موفقیت ارائه شده و تلاش دارد از این طریق بر رشد درونی افراد برای حضور در جامعه و کسب و کار متمرکز گردد.

البته بخشی از مطالب این سایت به حوزه کسب وکار ارتباط داشته و به عنوان یک سایت تخصصی در این زمینه شناخته نمی شود.

نظرات

کاربر مهمان
این سایت که از همه چی و همه جا داره
کاربر مهمان
مطالب دیگش از مطالب حوزه کسب وکارش بیشتره