چلا

امتیاز: 0.0

نام چلا
تلفن -
وب‌سایت http://chala.ir
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

پس از ثبت نام در این سایت هر فرد با توجه به مهارتهای شغلی ویا تحصیلی در رسته شغلی خود دارای یک پروفایل شغلی خواهد شد.پس ما بانک اطلاعاتی اصناف در تمامی صنوف با اعضای آن خواهیم داشت که هر فرد میتواند با پروفایل شخصی خود در تمام گروههای شغلی با توجه به نیازش اعلام نیاز کند و پس از ثبت نیاز در گرههای شغلی برای تمامی افراد متخصص در آن رسته شغلی ایمیل ارسال خواهد شد و متخصصین آن رشته از آن اعلام نیاز هم زمان مطلع خواهند شد این سایت یک اینستاگرام کاری با قابلیت گفتگو در تالارهای اختصاصی برای متخصصین یک رشته شغلی نیز دارا میباشد

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است