چگونه هیئت مدیره ای بهتر بنا کنیم؟

امتیاز: 0.0

نام چگونه هیئت مدیره ای بهتر بنا کنیم؟
تلفن -
وب‌سایت https://goo.gl/ae3GDw
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

چگونه هیئت مدیره‌ای بهتر بنا کنیم؟ راهنمایی جامع برای حاکمیت اثربخش در شرکت‌ها

مؤلفان: مارک‌بی. نادلر، دیوید نادلر، بورلی بهان

 "کتاب حاضر در موضوع چگونگی ارتقای هیئت مدیره‌ها و تبدیل آنها به منابع ارزشی در سازمان‌ها نوشته شده است. مباحث این کتاب مبتنی بر تجربه جمعی از نویسندگان در شرکت‌هایی با هیئت مدیره‌های موفق به ویژه تجربه‌های اعضای کمیسیون «بلوریبون» در زمینه رهبری هیئت مدیره است که مطالبی چون، بررسی عملکرد اعضای هیئت مدیره در امر رهبری؛ ساختارها و نقش‌های رهبری در هیئت مدیره و نقش هیئت مدیره در بحران‌های مشارکت را شامل می‌شود."

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است