کتاب راهنمای کلیدی بازاریابی و تبلیغات

امتیاز: 0.0

نام کتاب راهنمای کلیدی بازاریابی و تبلیغات
تلفن -
وب‌سایت https://goo.gl/Gz41OA
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها بازاریابی
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

ایده این کتاب، ارایه اطلاعات کاربردی بابیانی ساده و به سبک قابل فهم است. به موضوعات استراتژیک وتاکتیکی می‌پردازد و شامل مثال‌های فراوان ونمونه های کاربردی است. بهترین راه یادگیری بازاریابی وتبلیغات، کارآموزی در بستر آن است و نمونه های مختلف ارایه شده تجارب سایرین را در این موضوع نشان می دهد. این کتاب فراتر از یک راهنماست و برای استفاده کردن و به کاربردن نوشته شده است ، نه صرفا برای یادگیری و دانستن !

اغلب ارتباطات بازاریابی بسیار ضعیف انجام می‌شوند ونتایج متوسط یا ضعیفی دارند. باورهای رایجی دربین متخصصان تجارت وجود دارد که کاملاغلط و معمولا مخرب هستند . بسیاری ازچیزهایی که آموخته‌اید تا یک متخصص بازاریاب خوب شوید ازبعضی جهات باعث می‌شوند یک بازاریاب بازنده شوید.

شروع و چگونگی پیشبرد آن اهمیت خاصی دارد ، چرا که وقتی خانه‌ای را می‌سازید ابتدا به فونداسیونی محکم نیازدارید، سپس اسکلت خوب،سیم کشی،لوله کشی ودرنهایت رنگ ومبلمان. درموردبازاریابی هم همینطوراست، ابتدابه نگرش وانتظارات صحیح نیازاست وسپس استراتژی مناسب و درنهایت تاکتیک درست .”

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است