کتاب فروشنده ی توانا

امتیاز: 0.0

نام کتاب فروشنده ی توانا
تلفن -
وب‌سایت https://goo.gl/XVskzJ
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها بازاریابی
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

در حالي كه بي شك شما به عنوان فروشنده، حال و هواي هر تماس براي فروش را شكل مي دهيد، موفقيت در فروش به واكنش مشتري تان بستگي دارد.

 براي دست يابي به موفقيت بايد ياد بگيريد كه چگونه مشتريان را راهنمايي كنيد تا در هر مرحله از فرآيند فروش، خواسته ي شما را انجام دهند.

 اين كتاب روش هايي را به شما نشان مي دهد كه به كارگيري آنها، احتمال خريد توسط مشتريان را افزايش مي دهد.

 نويسنده ي مشهور جهاني و مربي فروش، فرديناند فورنيز، با نوشتن اين كتاب راهنما به شما كمك مي كند تا 20 مشكل رايج در فروش را شناسايي و حل كنيد. علاوه بر آن با خواندن اين كتاب مي توانيد:

 • علاقه را در مشتري برانگيزيد

• هدف عملي مشتري را براي هر تماس شناسايي كنيد
• محصولات خود را به روشني به مشتري معرفي كنيد

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است