کنفرانس الرت

امتیاز: 0.0

نام کنفرانس الرت
تلفن 02433745686
وب‌سایت http://conferencealert.ir
ایمیل [email protected]
زیست‌بوم
حوزه‌ها رویداد
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

پایکاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران "کنفرانس الرت" با هدف اطلاع رسانی دقیق و هدفمند به جامعه علمی کشور راه اندازی شده است.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است