گوگل کلندر

امتیاز: 0.0

نام گوگل کلندر
تلفن -
وب‌سایت http://www.google.com/calendar
ایمیل -
زیست‌بوم پلتفرم های مبتنی بر وب
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

شما می‌توانید تقویم کاریتان را با هم تیمی های خود به اشتراک گذارید تا هم زمان بتوانید بر زمان خود و هم تیمی هایتان مدیریت نمایید.

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است