Attomik

امتیاز: 0.0

نام Attomik
تلفن -
وب‌سایت http://attomik.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

Attomik helps great companies find and hire developers, engineers, and designers to help with the next big project.

https://betalist.com/startups/attomik

Web Development

 

Attomik به شرکت های بزرگ کمک می کند تا توسعه دهندگان، مهندسان و طراحان را برای کمک به پروژه بزرگ بعدی به کار بگیرند.

 

https://betalist.com/startups/attomik

 

توسعه وب

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است