Awesome Lists

امتیاز: 0.0

نام Awesome Lists
تلفن -
وب‌سایت https://awesomelists.io
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

 

 

لیست های جالب برای شما مناسب است که همه چیز را در لیست ها به اشتراک بگذارید. این جامعه ای از مردم با طعم بزرگ است که چیزهایی را که می خواهند جمع آوری می کنند. هدف ما این است که چیزها را بسیار ساده و کاربردی در نظر بگیریم. هیچ دکمه اضافی، متون و رنگها وجود ندارد. لیست های خود را در یک رابط ساده، زیبا و تمیز ارائه کنید.

 

 

 

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است