Better Design

امتیاز: 0.0

نام Better Design
تلفن -
وب‌سایت https://betterdesign.io
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

Better design is a social platform(community) for designers to test their designs and copy using polls and get real results in minutes, for free. If you are interested in our private beta testing, please visit our website to request invite.

https://betalist.com/startups/better-design

Web Tool

 

طراحی بهتر یک پلت فرم اجتماعی (جامعه) برای طراحان است تا بتوانند طرح های خود را آزمایش و با استفاده از نظرسنجی ها کپی کنند و به طور رایگان نتایج خوبی کسب کنند. اگر به آزمایش خصوصی بتا علاقه مند هستید، لطفا از وب سایت ما برای درخواست دعوت بازدید کنید.

 

https://betalist.com/startups/better-design

 

ابزار وب

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است