Blockast

امتیاز: 0.0

نام Blockast
تلفن -
وب‌سایت http://blockast.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

 

Blockast Blockast یک خواننده اخبار محلی برای تلفن همراه است. این جغرافیای اخبار و وقایع را بر مبنای متن در مقاله قرار می دهد و تنها موارد اخیر را که نزدیک به مکان شما هستند، نشان می دهد. این چیزی است که اخبار محلی به آن تعلق داشت.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است