ChemCaper

امتیاز: 0.0

نام ChemCaper
تلفن -
وب‌سایت https://betalist.com/startups/chemcaper
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

ChemCaper یک بازی دیجیتالی ماجراجویی شیمی است که مفاهیم شیمیایی اساسی را برای نوجوانان 10 تا 14 ساله روشن تر می کند. از طریق این بازی، نوجوانان موضوعات مربوط به علم شیمی را بهتر درک خواهند کرد. موضوعاتی مانند:

• دستگاه علمی

• تکنیک های جداسازی

• گروه های عناصر

• خواص عناصر

• انواع پیوند شیمیایی

با انجام این بازی علم شیمی ملموس و دل پذیر تر خواهد شد.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است