Conveyr

امتیاز: 0.0

نام Conveyr
تلفن -
وب‌سایت http://conveyr.co
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

Conveyr برای استفاده از نرم افزار تلفن همراه طراحی شده است که پنج داستان خبری را در یک زمان ارائه می دهد. همچنین کاربران می توانند خبری را رد کنند تا خبر دیگر جایگزین آن شود.مزیت اصلی آن امکان دسترسی به منبع اصلی خبر است. 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است