GLEAM

امتیاز: 0.0

نام GLEAM
تلفن -
وب‌سایت http://gleam.io
ایمیل [email protected]
زیست‌بوم خدمات بازاریابی
حوزه‌ها بازاریابی
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

کاربرد: مدیریت مناسب اقدامات کاربر

معرفی مختصر: Gleam به کسب‌وکارها کمک می‌کند که به خوبی بتوانند از طریق شبکه‌های اجتماعی رقابت کنند.

درباه Gleam:

Gleam یک پلتفرم بازاریابی است که رقابت کردن را از طریق coupon offers و بازخورد گرفتن از کاربران تسهیل می‌کند. این پلتفرم کمک می‌کند که مشارکت(engagement) واقعی کاربران سنجیده شود و اقداماتی که به صورت اتوماتیک انجام می‌شود را از کاربران واقعی تمییز می‌دهد.

از طریق این پلتفرم، استارتاپها می‌توانند در کمتر از سه دقیقه، جایزه را تعریف کنند، اقدامات صورت گرفته را انتخاب کنند و آنها را در سایتشان پیاده کنند. Gleam کمک می‌کند که بتوانید سنجه‌های کسب و کارتان را مدیریت کنید، پروفایل اجتماعی کسب و کار را رشد بدهید، دیتابیس ایمیل را افزایش بدهید و ارزش آفرینی بیشتری برای تبلیغات صورت گرفته داشته باشید.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است