Heja

امتیاز: 0.0

نام Heja
تلفن -
وب‌سایت https://heja.io
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

Heja is a free app to help you plan, communicate and share moments with your sports team. Because nothing brings people together like sports.

https://betalist.com/startups/heja

Android

 

هجا برنامه رایگان است که به شما در برنامه ریزی، برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری لحظات با تیم ورزشی خود کمک می کند. از آنجا که هیچ چیز مردم را مانند ورزش به ارمغان نمی آورد.

 

https://betalist.com/startups/heja

 

اندروید

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است