Hoverpin

امتیاز: 0.0

نام Hoverpin
تلفن -
وب‌سایت https://www.hoverpin.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

Hoverpin به شما رویدادها، افراد و مکان های اطراف را معرفی می کند. این برنامه از یادگیری ماشینی برای شناختن تنظیمات خود استفاده می کند و محتوایی را که دوست دارید اما هرگز به جستجوی آن فکر نکردید را به شما نشان می دهد. Hoverpin بهترین دوست شما در زمانی است که به دنبال یک ماجراجویی هستید.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است