Lilu Home

امتیاز: 0.0

نام Lilu Home
تلفن -
وب‌سایت https://lilu.tv
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

Lilu Home یک دستگاه هوشمند است که والدین را قادر می سازد تا برنامه ها و دسترسی به اینترنت را در دستگاه های بچه ها در داخل و خارج از منزل مدیریت کنند.

Lilu عکس ها و فیلم ها را از دستگاه ها به صورت محلی ذخیره می کند و اعضای خانواده را قادر می سازد تا همیشه فضا را بر روی تلفن های خود آزاد کنند.

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است