Lime

امتیاز: 0.0

نام Lime
تلفن -
وب‌سایت http://li.me/
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

Lime بر این ایده متمرکز است که  گردشگری میتواند هوشمند، سرگرم کننده باشد. با اتصال شهرها و بهبود روشی که مردم برای اولین و آخرین حمل و نقل مسافرت می کنند، این شرکت قصد دارد نسل های آینده با یک سیاره پاکیزه تر و سالم تر رو به رو باشند. از دوچرخه های هوشمند تا اسکوتر های الکتریکی و فراتر از آن، لیم متعهد به ایجاد روابط اجتماعی پایدار و ناوگان حمل و نقل هوشمند همه جانبه است. 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است