Magik Play

امتیاز: 0.0

نام Magik Play
تلفن -
وب‌سایت http://magikbee.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

 

Magikbee استارتاپی است که پلی بین بازی فیزیکی و جهان دیجیتال جهت آموزش بچه ها برقرار کرده است. این استارتاپ از واقعیت افزوده استفاده کرده تا کودکان را با دنیای جدیدی همراه کند.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است