Move Battle

امتیاز: 0.0

نام Move Battle
تلفن -
وب‌سایت http://www.movebattle.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

Move Battle یک برنامه با نام تجاری جدید است که توسط wearables و Health Kit  ساخته شده است. در این برنامه تیم خود را تشکیل می دهید و چالشی را برای فیت نس تعریف می کنید و با دوستانتان در آن شرکت کنید. 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است