NachoBirthday

امتیاز: 0.0

نام NachoBirthday
تلفن -
وب‌سایت https://nachobirthday.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

NachoBirthday is a free crowdfunding site dedicated to charities and community projects created by you. Raise funds for what what really matters to you whether its your birthday or nachobirthday. What makes us different from all other crowdfunding sites is the uniqueness of each campaign. It's the new birthday online / crowdfunding for the everyday user.

https://betalist.com/startups/nachobirthday

Crowdsourcing

 

NachoBirthday یک سایت رایگان برای جمع آوری اطلاعات است که به موسسات خیریه و پروژه های اجتماعی ایجاد شده توسط شما اختصاص دارد. افزایش مالیات برای آنچه که واقعا برای شما اهمیت دارد، چه روز تولد یا چه روزی است. چه چیزی باعث شده است که ما را از دیگر سایت های مختلف crowdfunding متفاوت سازد، منحصر به فرد بودن هر کمپین است. این روز تولد آنلاین / crowdfunding برای کاربر روزمره است.

 

https://betalist.com/startups/nachobirthday

 

جمع آوری اطلاعات

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است