OhMyGeorge!

امتیاز: 0.0

نام OhMyGeorge!
تلفن -
وب‌سایت https://ohmygeorge.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

OhMyGeorge! lets you learn what no book can teach you. Assess your risk appetite, analyse your investment behaviour and improve your emotion management skills to become a successful investor.

https://betalist.com/startups/ohmygeorge

Trading

 

OhMyGeorge! به شما اجازه می دهد آنچه را که هیچ کتابی نمی تواند به شما یاد دهد یاد بگیرد. ریسک پذیری خود را ارزیابی کنید، رفتار سرمایه گذاری خود را تجزیه و تحلیل کنید و مهارت های مدیریت احساسات خود را برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق کنید.

 

https://betalist.com/startups/ohmygeorge

 

بازرگانی

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است