Perceptar

امتیاز: 0.0

نام Perceptar
تلفن -
وب‌سایت http://www.perceptar.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

 

 

Perceptar به شما این امکان را می دهد که از طریق تلفن دوستان و طرفداران را به طور یکسان ببینید

به اشتراک گذاشتن لحظه ای و یا کشف جهان و حوادث زندگی از طریق #hashtags

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است