Phase

امتیاز: 0.0

نام Phase
تلفن -
وب‌سایت http://phase-app.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

 

مدیریت بازیهای گروه و یادآوری به هم بازیکنان می‌باشد بنابراین شما می توانید دوستان خود را برای یک بازی با یک کلیک سازماندهی کنید. دوستان شما در تلفن یا برنامه خود هشدار داده خواهند شد و به طور خودکار از بازی های برنامه ریزی شده آگاه می شوند. شما حتی می توانید زمان ها و بازی هایی را که برای گروه شما مناسب تر است پیدا کنید. بازی همچنین می تواند به صورت عمومی اجازه دهد بازیکنان جدید برای پیدا کردن گروه خود و پیوستن به آن جذب شوند.

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است