Picked. Email

امتیاز: 0.0

نام Picked. Email
تلفن -
وب‌سایت http://picked.email
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

PickedMail شخصی سازی واقعی را از طریق مشخص کردن ایمیل های مهم فراهم می کند. با یک طبقه بندی عمومی شروع می شود، اما هنگامی که شما شروع به استفاده از آن می کنید، اولویت شخصی خود را به سرعت می پذیرد و به راحتی ایمیل ها  دسته بندی خواهد شد.

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است