Playliner

امتیاز: 0.0

نام Playliner
تلفن -
وب‌سایت https://playliner.com/en
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

 

Playliner اطلاعات در مورد قابلیت بیش از 2500 بازی موبایل و اجتماعی موفق در سراسر جهان را ارائه می دهد.

افزایش LTV، حفظ، ARPU و سایر معیارهای بازی بر اساس داده های ارائه شده در گزارش های ما وجود دارد.

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است