Ponch

امتیاز: 0.0

نام Ponch
تلفن -
وب‌سایت http://ponch.io
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

 

Ponch به شما کمک می کند که بازار خود را بدانید و حدس بزنید، کشف آنچه در پشت هر کلیک در سایت شما اتفاق می افتد. و هرگز وقت بیشتری را صرف تجزیه و تحلیل داده ها نکنید، Ponch پیشنهادات عملی را ارائه می دهد و شما می توانید پیشرفت های سریع تر انجام دهید.

 

الگوهای رفتاری بازدیدکنندگان  خود را چک کنید، بهترین منابع ارجاع را برای انجام اقدامات بهتر و پایدار بررسی کنید. دسترسی به بتا اولیه و شروع به یادگیری از بازدید کنندگان وب سایت خود را اغاز کنید.

 

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است