ProtectMe Mobile Tracker

امتیاز: 0.0

نام ProtectMe Mobile Tracker
تلفن -
وب‌سایت https://www.ifyoucan.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 ProtectMe برنامه موبایل است که والدین می توانند فعالیت ها و مکان فرزندان خود را دنبال نمایند. نسخه پولی آن شامل دنبال کردن مکان کودک در هر زمان است. همچنین امکان برقراری تماس و ضبط ویدئو را نیز برقرار کرده است. به این طریق والدین همواره با فرزندان خود همراه خواهند بود.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است