Proteus Digital Health

امتیاز: 0.0

نام Proteus Digital Health
تلفن -
وب‌سایت http://proteus.com/
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

Proteus Digital Health، در حال توسعه یک دسته جدید از محصولات، خدمات و سیستم های داده مبتنی بر حسگرها است. فن آوری اصلی آن - سیستم بازخوردی سلامت دیجیتال - یک روش برای دریافت اطلاعات سلامت شخصی و پاسخ فیزیولوژیکی فرد است، به بیماران اجازه می دهد تا  موثرتر با مراقبین و پزشکان همکاری کنند. 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است