Radzen

امتیاز: 0.0

نام Radzen
تلفن -
وب‌سایت https://www.radzen.com:443
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

Radzen is the first rapid application development solution for Angular 2. It allows a developer to visually create beautiful web apps via drag and drop and simple configuration. Just add your REST endpoint, drag component from the toolbox and bind them to data.

https://betalist.com/startups/radzen

Web Development

 

Radzen اولین راهکار سریع برای توسعه نرم افزار برای Angular 2 است. این اجازه می دهد یک برنامه نویس به صورت بصری برنامه های وب زیبا را از طریق کشیدن و رها کردن و تنظیمات ساده ایجاد کند. فقط نقطه پایانی REST خود را اضافه کنید، کامپوننت را از جعبه ابزار بکشید و آنها را به داده ها متصل کنید.

 

https://betalist.com/startups/radzen

 

توسعه وب

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است