Remail

امتیاز: 0.0

نام Remail
تلفن -
وب‌سایت https://remail.io
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

 

Remail یک اتوماسیون پیاده سازی SaaS است. ماموریت ما این است که شما را با افراد مورد نیاز خود متصل کنیم. اگر هدف شما این است که یک پاسخ دریافت کنید - Remail آن را به ارمغان خواهد آورد.

 

مثالهایی که در آن Remail مفید است: جستجو برای سرمایه گذاران، شرکا، مشتریان، دریافت بازخورد از روزنامه نگاران و نامزد شغلی، تجدید روابط با مشتریان سابق و فروش متقابل برای مشتریان موجود.

ترفند این است که با توجه به تمایل خود به فروش چیزی برای او، منافع خود را در امور شخصی ترکیب کنید. Remail منجر به فروش هوشمند و آسان بر اساس یک پاسخ ساده به ایمیل است.

 

 

 

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است