Social Insight

امتیاز: 0.0

نام Social Insight
تلفن -
وب‌سایت https://www.socialinsight.io
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

 

ابزار Insight به شما این امکان را می دهد که هر حساب Instagram را به دستگاه بازاریابی تبدیل کنید. افزایش تعامل با درک بهتر پیروان خود، بازاریابی ورودی های خود را با پیدا کردن نفوذ هدفمند افزایش دهید و بازاریابی مستقیم را از طریق هشدارهای جغرافیایی و هشتگ افزایش دهید. اینها تنها چند مورد از امکانات هستند.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است