Stash

امتیاز: 0.0

نام Stash
تلفن -
وب‌سایت https://stash.ai
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

 

Stash مکانی برای ذخیره تمام لینک های شما است. هر لینکی که شما انتخاب می کنید با استفاده از هوش مصنوعی سازماندهی می شود.

شما می توانید از Stash تحت عنوان یک فرد یا یک تیم استفاده کنید. برای تیم ها، امکان همگام سازی لینک ها با Slack یا GroupMe وجود دارد.

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است