Student Tokens

امتیاز: 0.0

نام Student Tokens
تلفن -
وب‌سایت http://www.intelliname.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

Student Tokens is a student offer and loyalty reward scheme. Students can claim offers and discounts with all of their favourite brands and businesses that will save them money. They will also be rewarded for their loyalty to these businesses by gaining reward tokens which are then valid for redemption on cool prizes and freebies.

https://betalist.com/startups/student-tokens

All Student

 

نشانه های دانشجویی یک پیشنهاد دانشجویی و پاداش وفاداری است. دانش آموزان می توانند پیشنهادات و تخفیف های خود را با تمام مارک های مورد علاقه و کسب و کار های مورد علاقه خود که پول آنها را ذخیره می کنند، ادعا کنند. آنها همچنین برای وفاداری خود به این کسب و کارها با کسب جوایز پاداش که پس از آن برای برنده شدن در جایزه های خنثی و آزادی برگزار می شوند، پاداش خواهند گرفت.

 

https://betalist.com/startups/student-tokens

 

تمام دانشجویان

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است