امتیاز: 0.0

نام [email protected]
تلفن -
وب‌سایت https://taken.at
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

[email protected] was started as a personal project to watch some Twitter names that have been registered and never used. One account, I was following manually ended up actually expiring or was deleted. I wasn't quick enough to notice and register it.

https://betalist.com/startups/taken

Identity Management

 

Taken @ به عنوان یک پروژه شخصی برای تماشای برخی از نامهای توییتر ثبت شده و هرگز استفاده نشد. یک حساب، من به صورت دستی دنبال شدم که در واقع منقضی شد یا حذف شد. من به اندازه کافی سریع متوجه نشدم و ثبت نام نکردم

 

https://betalist.com/startups/taken

 

مدیریت هویت

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است