The Brief

امتیاز: 0.0

نام The Brief
تلفن -
وب‌سایت https://thebriefapp.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 

 

 

خلاصه ای از یک انجمن اخبار روزانه است که در آن،مدیران، اخبار را به مهمترین مقالات برای هر روز تقسیم می کنند.

 

 شما روزانه مقالات خلاصه ای از مربیان معتبر دریافت می کنید و با جامعه بزرگتر در اطراف آنچه که در کشور شما، در جهان و صنعت شما اتفاق می افتد، مشارکت می کنید.

 

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است