The Four Steps to the Epiphany

امتیاز: 0.0

نام The Four Steps to the Epiphany
تلفن -
وب‌سایت https://goo.gl/abVwRk
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

این کتاب در چهار گام عملیاتی فرآیند توسعه مشتری را پیشنهاد داده و بینشی از چیزهایی که استارت­آپ را موفق می­کند ارائه می­دهد. 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است