WORKABLE

امتیاز: 0.0

نام WORKABLE
تلفن -
وب‌سایت http://workable.com
ایمیل [email protected]
زیست‌بوم مشاوره مدیریت
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 Workable یک ابزار ساده و زیبا برای منتشر کردن آگهی شغلی و تصمیم گیری تیمی در مورد استخدام، منتشر کردن آگهی استخدام، رصد کردن کاندیداها، برنامه‌ریزی مصاحبه و تصمیم‌گیری بهتر به صورت تیمی است. Workable کمک می‌کند که بتوانید فرآیند استخدام را به در یک نرم‌افزار واحد مدیریت کنید.

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است