Widget Hunt

امتیاز: 0.0

نام Widget Hunt
تلفن -
وب‌سایت https://www.widgethunt.com
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

Widget Hunt is the home for all type of Website Widgets designs. It's a place for web designers & marketers to get inspiration on widgets that convert. (popups, live chat, countdown, viral widgets, top bars)

https://betalist.com/startups/widget-hunt

Web Tool

 

ویجت شکار خانه برای تمام انواع وب سایت ابزارک طراحی است. این محل برای طراحان وب و بازاریابان برای الهام گرفتن از ویجت هایی است که تبدیل می کنند. (پنجره ها، چت زنده، شمارش معکوس، ویجت های ویروسی، میله های بالا)

 

https://betalist.com/startups/widget-hunt

 

ابزار وب

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است