ارزش شرکتتان را مشخص کنید

ارزشگذاری یک کسب وکار، دارای اهمیت فراوانی است و بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسد. آنچه از راه‌اندازی و ساختن کسب وکار قرار است نصیب شما شود، بستگی به این دارد که کسب و کار شما چقدر در بازار ارزش داشته باشد. همچنین ارزش‌گذاری کسب‌و‌کار، توانایی شرکت برای جذب سرمایه، پاداش‌دهی به کارکنان و امکان خروج راحت بنیانگذاران و سهامداران را تعیین می‌کند.

به عنوان یک موسس، شما می خواهید که سرمایه‌گذارتان شرکت شما را برمبنای ارزش آینده، ارزش‌گذاری کند. در نقطه مقابل، سرمایه‌گذار، می‌خواهد بر مبنای ارزش فعلی و آن هم با سخت‌گیری زیاد، ارزش شرکت را مشخص کند. باید بدانید که هیچ سازوکار مشخصی برای تعیین ارزش دقیق شرکت در مراحل ابتدایی راه‌اندازی، وجود ندارد و فرآیند ارزش‌گذاری، فرآیندی ذهنی است.

برای ایده گرفتن در مورد ارزش‌گذاری منصفانه، از یکی از مدلهایی که برای ارزش‌گذاری عادلانه و قابل تقسیم ارائه شده است، استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که ارزش‌گذاری دقیق و عادلانه کسب و کارتان، بسیار اهمیت دارد. زیرا اگر در مراحل ابتدایی، بدون دلیل منطقی ارزش زیادی را برای کسب و کارتان در نظر بگیرید، فرصت جذب سرمایه را در مراحل بعدی از دست خواهید داد. زیرا نمی‌توانید به این ارزش‌ها دست پیدا کنید.

 

نهاد‌های ایرانی (2)
محتوا‌های خارجی (2)